:: โรงเรียนบางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ)
:: โรงเรียนวัดกำแพง
:: โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
:: โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
:: โรงเรียนวัดตะล่อม
:: โรงเรียนวัดทองศาลางาม
:: โรงเรียนนิมมานรดี
:: โรงเรียนวัดประดู่(พ่วงอุทิศ)
:: โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
:: โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
:: โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
:: โรงเรียนวัดโคนอน
:: โรงเรียนวัดโตนด
 
:: ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
:: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
:: ASEAN Watch
:: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย
:: สาระความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน
:: สมาคมประชาชาติ แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
:: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
:: ประเทศอาเซียนดอทคอม
:: ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
:: กรุปุกดอทคอม อาเซียน
:: การ์ตูนท่องโลกอาเซียน
 
ดูกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย ๑๒ หมู่ ๔ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๐-๑๙๓๐ โทรสาร ๐-๒๔๑๐-๑๙๓๐
E-mail : wmpt999@gmail.com